Ungdomar är inte direkt sämre än vuxna på att bedöma risker, enligt moderna rön – i strid med den tidigare vedertagna uppfattningen att ungdomar har en övertro på sin egen odödlighet. I stället kan ungdomars risktagande ofta förklaras med att de möjliga positiva effekterna av ett riskfyllt beslut helt enkelt värderas högre än eventuella negativa följder.

– Därför måste man titta på vilka drivkrafter som ligger bakom ett riskbeteende. De sociala faktorerna är viktigare för unga än för äldre, grupptryck, att visa vem man är genom olika handlingar, säger Ulrik Simonsson, vd för Ungdomsbarometern.

Ulrik Simonsson och hans kollega Peder Gunnarsson talade på Apoteks­mässan om just ungdomar och deras attityd till olagliga läkemedel. Analysföretaget har hjälpt Läkemedels­verket med en kartläggning i frågan.

Många unga kan tänka sig att köpa olagliga läkem­edel via internetsajter med drivkrafter som att de vill bli smala, starka, öka sin prestations­förmåga eller sova bättre.

– För att nå ungdomar måste man balansera varningar om risker och inte bara ropa varg utan tala mer om att de positiva effekterna inte är så positiva som de tror. När det gäller alkohol har man ju exempelvis gått över till att visa att det inte är så glamoröst att bli full på en fest, säger Ulrik Simonsson.

Ungdomsbarometern analyserar även en ny undersökning, där de ungas attityder jämförs med den äldre delen av befolkningens attityder. En majoritet av svenskarna kan tänka sig att köpa läkemedel via internet och 35 procent kan tänka sig att handla läkemedel på hemsidor som inte drivs av godkända svenska apotek, visar en rapport från Läkemedelsverket från tidigare i år. Detta samtidigt som marknaden för olagliga läkemedel växer.