Socialstyrelsens skärpta föreskrifter gäller alla över 75 år som använder fem eller fler läkemedel. Den som använder många läkemedel löper ökad risk att dö, enligt myndigheten.

– Det handlar verkligen om äldres livskvalitet, man ska inte bli sjuk av läkemedel man tar för att behandla olika åkommor, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör, till nyhetsbyrån TT.

Cirka 400 000 personer i Sverige omfattas av de nya föreskrifterna. De ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång till exempel när de besöker läkare i öppenvården, flyttar in i ett särskilt boende eller får hemsjukvård första gången. Finns det misstanke om att patienten har problem som kan kopplas till läkemedlen ska läkaren göra en fördjupad genomgång.

Socialstyrelsen arbetar även med en vägledning för läkemedelsgenomgångar för multisjuka personer. Den ska testas under hösten och vara klar i december. Vägledningen ska användas av apotekare, läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.