Varje år insjuknar 50–100 miljoner människor runt om i världen i den influensaliknande sjukdomen dengefeber. I tidskriften Lancet publicerar nu thailändska forskare resultat som visar att ett vaccin mot sjukdomen kan vara inom räckhåll.

Slutsatsen är att vaccinkandidaten CYD-TDV minskade insjuknandet i denguefeber med 30,2 procent när det gavs till skolbarn i Thailand. Siffran var inte statistiskt signifikant.

Analyser visade dock att skyddet mot tre av fyra serotyper av denguevirus var betydligt högre, 60 till 90 procent.

Att det sammantagna effekten ändå inte blev bättre beror på att vaccinet inte alls skyddade mot en fjärde serotyp, DENV2, som dominerande i det aktuella området.

Forskarna spekulerar därför i att resultatet kan bli annorlunda i de betydligt större studier av vaccinet som nu pågår i Asien och Sydamerika, i områden där andra serotyper dominerar.

De anser att studien är en milstolpe för att nå världshälsoorganisationen WHO:s mål att minska dödligheten och sjukligheten i denguefeber med 50 respektive 25 procent fram till år 2020.

I undersökningen, som finansierades av företaget Sanofi Pasteur, ingick totalt 4 002 deltagare i åldern fyra till elva år. Två tredjedelar lottades till vaccin och övriga till placebo. Efter två års uppföljning konstaterar forskarna att vaccinet inte gett några allvarligare biverkningar.

Läs abstract till studien: