Resultaten gäller en undergrupp av astmapatienter med en inflammation i luftvägarna som domineras av vita blodkroppar av typen eosinofila granulocyter.

– Den här gruppen svarar vanligen bra på vanliga inhalationsläkemedel. Men en del har en mer svårbehandlad sjukdom, så för dem kan det här läkemedlet bli ett bra behandlingsalternativ, säger Christer Janson, professor i lungmedicin vid Uppsala universitet.

Totalt ingick 621 patienter i studien, vilket enligt forskarna gör studien till den hittills största på svår astma. Deltagarna lottades till placebobehandling eller olika doser av antikroppen mepolizumab, som blockerar signalämnet interleukin-5.

Slutsatsen är att förekomsten av så kallade exacerbationer, eller försämringsepisoder, minskade kraftigt bland dem som fått antikroppen. I placebogruppen fick patienterna i snitt 2,41 exacerabationer per år. Motsvarande siffra för dem som fått mepolizumab i dosen 750 mg var 1,15.

– Det här är en kliniskt viktig förbättring, även om man inte kunde se någon effekt på patienternas lungfunktion. Det är också bra att läkemedlet var tämligen fritt från biverkningar. Nackdelen är att det sannolikt kommer att bli en dyr behandling, säger Christer Janson.

Runt hälften av alla astmapatienter har en inflammation som domineras av eosinofila granulocytor.

– Men de som har en svår sjukdom är alltså relativt liten. På vår mottagning rör det sig kanske om tio personer. Studien ger stöd för att vi generellt sett nog måste bli bättre på hur vi grupperar våra astmapatienter, säger Christer Janson.

Undersökningen har finansierats av företaget Glaxo Smithkline.

Läs abstract till studien: