BG-12, också kallad metylfumarat, anses vara en av de mest lovande nya orala läkemedelskandidaterna mot multipel skleros, MS. Nu publiceras de två randomiserade studier som ligger till grund för den bilden.

Slutsatsen är att BG-12 minskade den årliga risken att drabbas av skov, eller en besvärsperiod, med upp till 53 procent, jämfört med placebo. Dessutom visade magnetkameraundersökning att BG-12 minskade förekomsten av sjukdomsförändringar i hjärnan.

I en av studierna jämfördes BG-12 också med det etablerade injektionsläkemedlet glatimeracetat (Copaxone) och framstod då som mer effektivt. Studien var dock inte designad för att visa skillnad mellan BG-12 och glatimeracetat.

Den vanligaste biverkningar med BG-12 var hudrodnad.

Totalt ingick nästan 2 700 patienter i de två studierna. Samtliga deltagare hade så kallad skovformad sjukdom, vilket är den lindrigaste formen av MS. De följdes under två år.

Studierna har finansierats av läkemedelsföretaget Biogen Idec.

Läs abstract till studierna: