Diabetesförbundet har anmält flera landsting som gått över till att använda cancerläkemedlet Avastin istället för det dyrare Lucentis. Landstingen anser att det billigare preparatet är likvärdigt med det dyrare. Men Läkemedelsverket ställer sig nu på patienternas sida och förordar Lucentis.

Lucentis är godkänt för behandling av bland annat åldersrelaterad makuladegeneration medan kunskapen om Avastin för behandling av ögonsjukdomar är betydligt sämre, enligt Läkemedelsverket.

”Tillgängliga säkerhetsdata är bristfälliga men tyder på att en ökad risk för ögoninflammationer och möjligen också för vissa systemiska biverkningar” skriver myndigheten om Avastin i ett pressmeddelande.

Läs Läkemedelsverkets inventering:

Kunskapsläget - Lucentis och Avastin