Många länder har sedan tidigare stora problem med multiresistent tuberkulos, det vill säga bakterier som är resistenta mot minst de två viktiga förstahandsläkemedlen isoniazid och rifampicin.

Nu visar ett internationellt forskarlag att motståndskraften tycks vara utbredd även mot andrahandsläkemedel.

Analys av 1 278 patientprover från åtta länder visade att 43,7 procent av multiresistent tbc även var resistent mot minst ett av andra linjens antibiotika i tablettform.

Förekomsten av tuberkulos med så kallad omfattande resistens var sammantaget 6,7 procent.

”Omfattande” resistens definieras som multiresistens plus resistens mot minst ett läkemedel i var och en av de två viktigaste grupperna av andrahandsläkemedel, fluorokinoloner och antibiotika i injektionsform.

I de åtta länderna var siffran högst i Sydkorea, 15,2 procent, och lägst i Filipinerna, 0,8 procent.

Resultaten visar att förekomsten av tbc med omfattande resistens blir allt mer oroande, enligt Sven Hoffner vid Smittskyddsinstitutet i Solna, som skrivit en kommentar till studien i Lancet.

Samtidigt anser han att det saknas tillräcklig information för att ge en klar bild av spridningen av tuberkulos med sådan resistens. Ännu mer osäker är bilden av spridningen av tbc med total resistens mot antibiotika samt tbc som är resistent mot det viktiga förstahandsläkemedlet pyrazinamid, enligt Sven Hoffner.

Läs abstract till studien: