För ett år sedan fick läkemedels­före­taget Bayers kampanj Let’s talk balls delar av allmänläkarkåren att stämma upp i ett ramaskri. ”Sjukdomsmångleri” och ”Ett hot mot mäns hälsa”. Kampanjen bestod av annonser i dagspress och en internetsajt med information om testosteronbrist och att den kan behandlas. Männen som går in på sajten kan även svara på några enkla frågor för att se om de är i riskzonen.
Annonseringen kritiserades bland annat för att kunna leda till onödig, och potentiellt farlig, förskrivning av testosteron till friska män. 

Men kampanjen verkar inte ha gett någon skjuts åt testosteronbehandlingen, enligt siffror som Socialstyrelsens läkemedelsregister tagit fram åt Dagens Medicin. Fler män behandlades visserligen med testosteron under det första halvåret av 2012 jämfört med samma period året innan. Men ökningen var inte större än de föregående åren, under vilka försäljningen ökat stadigt.

– Det var oväntat, jag hade förväntat mig ett större genomslag, säger Jan Håkansson, ordförande i Svensk allmänmedicinsk förenings läkemedelsråd och en av kritikerna.

Orsaken tror han är en utbredd skepsis mot bredare testosteronbehandling bland allmänläkarna, som oftast är de som träffar männen.

– Många ser att det kan finnas risker. Visst kan det finnas de män som inte får behandlingen i dag och som skulle behöva den. Det vi vänder oss emot är att man vill behandla något som beror på normalt åldrande eller vanliga hälsoproblem som kan ha andra orsaker, säger Jan Håkansson, som heller inte märkt att fler män velat kolla sina testosteronvärden efter kampanjen. 

På andra sidan i debatten stod Svensk andrologisk förening, som hävdar att underbehandlingen är betydande. Uppemot tio gånger fler män än de som får behandlingen i dag skulle ha nytta av den, för att förebygga bland annat hjärt-kärlsjukdom och diabetes, enligt föreningens ordförande Stefan Arver.

Han tycker att hela debatten präglats av okunskap och att de farhågor med behandlingen som framförts – ökad risk för prostatacancer, hjärt-kärlsjukdom och psykiska besvär – saknar vetenskaplig grund.

­ – De farhågorna hade varit relevanta om vi varit 15 år tillbaka i tiden. Nu vet vi att testosteron­behandling inte förkortar mäns liv, även om det är en för djärv slutsats att säga att det förlänger livet, säger Stefan Arver.

Han betonar däremot att han tar avstånd från Let’s talk balls, som han menar gjorde mäns hälsa till en fråga om testosteron eller inte.

– Kampanjen var fullständigt vansinnig, om det hade legat i min makt hade jag stoppat den, säger Stefan Arver.

­­Trots kritiken i Sverige, som var testland för kampanjen, rullar den nu vidare med i stort sett samma upplägg i fler länder, till en början Sydafrika