Nu publiceras den troligen största studien någonsin på honungens hostdämpande effekter. Israeliska forskare har testat fyra olika behandlingar på 300 barn med nattlig hosta i samband med luftvägsinfektioner.

Slutsatsen är att barn som lottats till att få någon av tre typer av honung besvärades mindre av hosta jämfört med dem som fått kontrollbehandlingen dadelsirap.

Föräldrarna fick skatta hur svåra barnens symtom var under två nätter av hosta. På kvällen före den andra natten fick barnen en engångsdos av någon av de fyra preparaten.

Hostan och sömnkvaliteten ansågs ha blivit mildare den andra natten oavsett behandling. Men besvären ansågs alltså något lindrigare för dem som fått honung jämfört med dadelsirap. Skillnaden var ungefär 3,5 poäng på en 20-gradig symtomskala.

Studien var dubbelblind, det vill säga att varken barn, föräldrar eller deltagande läkare kände till vilken behandling som givits.

Tidigare studier har visat honung kan ha bättre effekt än receptfria hostmediciner.

Läs hela originalstudien: