Eklira Genuir, med aklidinium, är ett inhalationspulver som gör att luftvägarna slappnar av och håller dem öppna. Det gör det lättare att andas för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser att inhalationspulvret ger en likvärdig effekt som Spiriva. Behandlingskostnaden är lägre med Eklira Genuair och därför har TLV beslutat att den ska ingå i högkostnadsskyddet.