I vad som var en av förra årets mest omtalade studier på hjärt-kärlområdet visade forskare att den nya blodförtunnaren rivaroxaban (Xarelto) kunde öka överlevnaden hos patienter med akut kranskärlssjukdom, det vill säga hjärtinfarkt eller instabil angina. Se länk här intill.

Men en vetenskaplig kommitté vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten röstade i onsdags den 23 maj emot att godkänna rivaroxaban på den aktuella indikationen, meddelar företaget Bayer, som står bakom läkemedlet. 

Orsaken är att data saknas från runt 12 procent av patienterna i studien. Flera medlemmar i kommittén ansåg att detta faktum gör att det inte går att dra några säkra slutsatser om läkemedlets effekter, rapporterar nyhetstjänsten Heartwire.