Att inhalerade kortikosteroider dämpar tillväxten hos barn är en redan känd biverkan och något som många föräldrar är oroliga för. Däremot har man inte trott att medicinerna påverkar längden i vuxen ålder, enligt forskare som är verksamma vid bland annat Washington university, USA och som står bakom den nya undersökningen.

Studien omfattar 943 personer som var mellan 5 och 13 år vid starten. De lottades tre grupper som fick inhalationsläkemedel i form av antingen steroiden budesonid, allergimedicinen nedocromil, eller placebo dagligen under fyra till sex år.

Samliga fick den kortverkande beta-agonisten albuterol för att kontrollera astmasymtomen.

Deltagarnas längd mättes med jämna mellanrum åren efter studiestarten, samt när de var omkring 25 år gamla. Läkemedlens påverkan på längden beräknades genom att väga in bland annat barnens längd vid studiestarten och olika demografiska faktorer.

Det visade sig att gruppen som fått steroider hade blivit i snitt 1,2 centimeter kortare i vuxen ålder än placebogruppen. Tillväxten påverkades främst under de två första åren av behandlingen.

De som fått nedocromil var 0,2 centimeter kortare än de som fått placebo. Denna substans finns inte i något astmaläkemedel som är godkänt i Sverige i dag.

Studien presenters på hemsidan för tidskriften New England journal of Medicine och på den gåeende lungkongressen ERS i Wien.

I artikeln skriver forskarna i den information som ges till föräldrarna om läkemedlen, så måste eventuell påverkan på längden vägas mot nyttan när det gäller att kontrollera barnens astma.

 Läs studiens abstract:

William Kelly med flera. Effect of Inhaled Glucocorticoids in Childhood on Adult Height. New England Journal of Medicine, publicerad online 3 september 2012: DOI 10.1056/NEJMoa1203229