Läkemedelsverket är kritiskt till några av förslagen i utredningen, till exempel att särlagstiftningen om läkemedelskommittéer ska avskaffas, att Läkemedelsverkets funktion som kunskapsmyndighet och tillsynsmyndighet delas upp samt att den för EU gemensamma hanteringen av läkemedel exkluderats.

– Läkemedelsverkets kompetens bör i sin helhet användas för att främja och bidra till en jämlik vård och omsorg. Det finns pågående framgångsrika samarbeten som kan användas som plattform för fortsatt utveckling och som kan visa på en bred statlig samverkan, säger Christina Åkerman, Läkemedelsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet välkomnar Läkemedelsverket regeringens förslag för en ny infrastrukturmyndighet för vård och apotek.