Tidigare i juni beslutade regeringen att Socialstyrelsens tillsyn ska brytas ut och att en ny inspektionsmyndighet ska skapas. Detta är ett förslag som både Statskontoret och regeringens utredare Stefan Carlsson har presenterat. Den nya myndigheten ska heta Inspektionen för vård och omsorg.

Redan nu står det alltså klart vem som ska leda den nya myndigheten. Regeringen har utsett Gunilla Hulth-Backlund till generaldirektör för den nya myndigheten. Hon är i dag generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

– Jag känner mig lite omtumlad idag. Det är en dubbel känsla eftersom jag måste lämna en väl fungerande verksamhet på TLV som jag har trivts bra med. Men det är ett spännande och utmanande uppdrag jag har fått. Det som kittlar mest är den stora utmaningen i att få vara med och bygga upp en helt ny verksamhet, säger Gunilla Hulth-Backlund till Dagens Medicin.

Hon tror att den nya myndigheten har bättre förutsättningar att skapa en bra tillsyn än vad Socialstyrelsen har haft.

– Den nya myndighetens uppdrag blir mycket tydligare och det finns ingen risk för konflikt mellan olika uppdrag, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Till att börja med ska hon leda en organisationskommitté som ska utforma den nya myndighetens organisation. Hon utgår från att myndigheten i stort kommer att överta den personal som idag arbetar på Socialstyrelsens tillsynsavdelning. Gunilla Hulth-Backlund räknar också med att den regionala tillsynsorganisation som finns på Socialstyrelsen i dag även kommer att finnas på den nya myndigheten.

– Min första prioritet kommer att vara att träffa alla som jobbar med tillsynen idag, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Hon är medveten om de problem Socialstyrelsens tillsyn har dragits med och de växande ärendehögarna som fått bland annat Statskontoret att rikta skarp kritik mot hur tillsynen har fungerat. Än har Gunilla Hulth-Backlund ingen färdig lösning på hur den nya myndigheten ska undvika att hamna i samma situation.

– Jag måste först bilda mig en uppfattning om hur den här situationen har uppstått, säger hon.

Exakt hur processen med att flytta över Socialstyrelsens tillsyn till den nya myndigheten kommer att gå till är inte klart än.

– Det blir en stor utmaning. Vi måste ha en fungerande tillsyn under hela den här processen, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Hon kommer att vara kvar som generaldirektör på TLV till den första oktober. Parallellt med detta ska hon leda den organisationskommitté som utformar den nya myndighetens arbete.