Tidigare har Erik Höglund haft olika chefspositioner inom Socialstyrelsen. Han har även en bakgrund som medicine doktor i biomedicinsk strålningsvetenskap och chef på Statens strålskyddsinstitut.  

I den nya positionen kommer Erik Höglund att leda arbetet med att ta fram föreskrifter och handböcker, utfärda verksamhetstillstånd och legitimationer samt fördela statsbidrag. Enligt Socialstyrelsens pressmeddelande tillträder han den nya tjänsten 1 oktober.