Det är glädjande att en representant för den styrande minoriteten i riksdagen vill besvara vår artikel om apoteksmonopolet. Vi kräver en utredning av konsekvenserna av frisläppandet av ett stort antal receptfria läkemedel till försäljning utanför apotek. Mats Gerdaus replik visar på just de problem vi ville sätta fokus på i vår artikel.

Mats Gerdau verkar inte anse att någon djupare granskning av konsekvenserna av det förändrade regelverket för receptfria läkemedel behövs. Samtidigt tar han upp ett mycket bra exempel på just den typ av påverkan på läkemedelsanvändningen som kan bli en följd av en friare försäljning. Mats Gerdau hänvisar till en genomgång av försäljningen av vissa receptfria smärtläkemedel där det visar sig att mängden paracetamol som sålts har minskat medan ibuprofen i stället har ökat. Han tolkar detta som endast ett byte av märke, en ”trendförändring”. Detta visar på en brist på grundläggande kunskaper inom läkemedelsområdet.

I all egenvårdsbehandling av smärta är paracetamol förstahandsalternativ, eftersom denna substans har en betydligt lägre risk för biverkningar än exempelvis ibuprofen. Om mängden sålt paracetamol minskar och mängden ibuprofen ökar så är detta ett tecken på att befolkningen i högre grad än tidigare väljer ett läkemedel som är mindre lämpligt än det som bland annat Läkemedelsverket rekommenderar. På sikt kommer detta att med stor sannolikhet leda till en ökning av frekvensen av till exempel läkemedelsrelaterade magsår.

Mats Gerdau vill inte utreda detta närmare, vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Dessutom är den statistik som han hänvisar till framtagen av Socialstyrelsen som ett led i dess allmänna uppdrag och inte som en följd av regeringens önskan att på ett seriöst sätt utvärdera konsekvenserna av frisläppandet av läkemedel till handeln utanför apotek.

I grunden är vi, precis som vi skrev i vår första artikel, positiva till den ökade tillgängligheten av vissa receptfria läkemedel som omregleringen inneburit. Det är dock ett krav att en så pass stor förändring följs upp på ett ansvarsfullt och strukturerat sätt. Det är dags för regeringen att visa att man menar allvar med att reformerna skulle genomföras utan att folkhälsan sätts på spel av ideologiska skäl!