Apotekstjänst drar landsting inför domstol

Apotekstjänst går till domstol för att begära skadestånd på 15 miljoner kronor från de fyra nordligaste landstingen. 

Enligt Apotekstjänst har landstingen förlängt ett avtal om dosläkemedel med Apoteket AB, utan att göra någon upphandling, skriver Dagens Samhälle.

Apotekstjänst anser att detta bolag hade vunnit upphandlingen, om en sådan hade gjorts.

Tvisten ska avgöras i Umeå tingsrätt, uppger Dagens Samhälle.

Kommentarer