Uppåt för läkemedelsexporten

Nettoexporten av läkemedel växte kraftigt under första kvartalet, visar statistik från Kommerskollegium.

Den svenska nettoexporten ökade under första kvartalet till 9,7 miljarder kronor, att jämföra med 7 miljarder kronor under motsvarande period i fjol.

Däremot så var nettoexporten till EU negativ, och uppgick till minus 8,2 miljarder kronor, att jämföra med minus 5,9 miljarder kronor under första kvartalet i fjol.

Fjolårets läkemedelsexport uppgick till ett värde av 31,7 miljarder kronor under 2016, en minskning med 500 miljoner kronor under 2015.

Kommentarer