Barbro Forsberg står med båda fötterna stadigt på apoteksgolvet. Hon är 67 år och har 43 yrkesverksamma år som receptarie i bagaget. Nu arbetar hon på det dygnet runt-öppna apoteket Scheele i centrala Stockholm.

– Tajmingen är helt fantastisk. Jag är så glad över utmärkelsen, säger Barbro Forsberg, som går i pension under hösten.

Sveriges farmacevtförbund utser varje år sedan 1983 Årets farmaceut. Den ska tilldelas en verksam farmaceut som bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället genom sina insatser inom den praktiska farmacin. Barbro Forsberg har länge ägnat sig åt kvalitetsarbete. Till att börja med handlade det om att hon tog hand om anmälningar av incidenter på apoteket där hon arbetade. För cirka 15 år sedan blev hon första bedömare av ärenden över felexpedieringar i en av Apoteket AB:s regioner.

Första bedömaren går tillbaka i ärendet och bedömer hur incidenten har drabbat kunden och pratar med de berörda på apoteket. Tillsammans med andra första bedömare diskuterade hon sedan vilka ärenden som skulle bli lex Maria och hur man skulle gå vidare.

De senaste fem åren har hon varit slutbedömare i sådana ärenden för Apoteket AB.

– Jag hade hand om alla apotek söder om Stockholm. Då gäller det att analysera och göra en riskbedömning. Vad hade kunnat hända om kunden inte hade upptäckt felet?

Vad är den största faran för patientsäkerheten inom apotek i dag?

– Rimlighetsbedömningar av DOS. Det måste vi göra. Men nu när vi får elektroniska recept är det lätt att tro att de är rätt för att det är digitalt. Vi måste föra dialog med kunden. Det är nummer ett – en riktig käpphäst för mig, säger Barbro Forsberg.

– Varenda felexpedition hade kunnat förhindras med kunddialog.