De senaste fem åren har 125 olyckor som lett till sjukfrånvaro skett på apotek, enligt statistik som Dagens Apotek har begärt ut från Arbetsmiljöverket.

– Det är relativt lite jämfört med hur det ser ut i andra branscher, säger Kjell Blom, handläggare på Arbetsmiljöverkets statistikenhet.

Han jämför med att det i snitt för alla branscher skedde sex arbets­olyckor per 1 000 sysselsatta som ledde till sjukfrånvaro förra året. I apoteksbranschen var motsvarande siffra två olyckor per 1 000 sysselsatta. Den vanligaste orsaken till arbetsolyckor på apotek var fall av olika slag. Det hade skett 48 gånger.

– Det kan till exempel vara orsakat av glatta golv eller mattor som personalen snubblar på, säger Kjell Blom.

Men också våld och hot från personer utanför företagen var en relativt vanlig orsak. Tolv stycken av anmälningarna gällde detta.

– Det är framför allt rån vi ser i den här kategorin, säger Kjell Blom.

Många anställda vittnar om en ökad stress på apoteken, se artikel på föregående uppslag, men det verkar inte ha påverkat risken för arbetsolyckor. Tendensen är snarare tvärtom att anmälningar om olyckor har minskat jämfört med före omregleringen.

År 2007–2010 skedde 27–31 olyckor årligen som ledde till sjukfrånvaro. De senaste två åren har det varit 18 respektive 22 olyckor som lett till sjukfrånvaro.

Vad orsaken till minskningen beror på är enligt Kjell Blom svårt att säga, men han påpekar att det generellt sett finns en långsiktig trend av att anmälda arbetsolyckor totalt minskar flera branscher.