Farmaciförbundet följer upp fjolårets uppmärksammade arbetsmiljöbarometer. Även i år är betyget till arbetsmiljön inom apoteksområdet underkänt. Två tredjedelar av de anställda tycker att arbetsmiljön har försämrats under det senaste året. En allt större andel upplever stora brister och många känner av den ansträngda arbetsmiljön. Tre av fyra känner sig slitna efter arbetsdagens slut. Närmare 80 procent tycker att arbetsklimatet har blivit tuffare.

Många, 61 procent, av de anställda känner inte att de har tid för rådgivning till kunder om läkemedel. En av flera siffror som går åt fel håll för apoteken. Bland receptarierna oroar sig 38 procent över att recepthanteringen inte har gjorts på ett korrekt sätt på grund av tidsbrist – också det en ökning jämfört med förra året.

Krånglande IT-system ökar stressnivån för 70 procent av personalen.

Stressen ger symptom som allmän oro, irritation på omgivningen, sömnproblem och fysiska besvär  för många.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt med tanke på att vi förra året gjorde en specialkörning av motsvarande undersökning och presenterade företagsspecifika resultat för respektive företagsledning. Ändå ledde detta inte till några åtgärder, utan siffrorna i årets undersökning har blivit ännu sämre, säger Carina Jansson, ordförande i Farmaciförbundet i ett pressmeddelande.