I slutet av sommaren hade tillstånds- och tillsynsverket Valvira begränsat eller fråntagit 28 läkare deras befogenheter. Detta ska vara lika många fall som under hela 2011 totalt, uppger Finlands läkartidning.

Enligt Markus Henriksson, Valviras överläkare, har många av läkarna med drogproblem haft korta jobb eller så har de jobbat på flera olika arbetsplatser. Arbetsgivarna har därför inte märkt problemen.

Samtidigt har arbetsgivarnas egenkontroll förbättrats, menar Valvira. Missbruk anmäls oftare till myndigheterna än tidigare.