Har ni använt IT för att exempelvis förenkla vårdprocesser, förbättra kommunikationsvägarna, öka kvaliteten eller utvecklat patientsäkerheten i vård och omsorg? Då ska ni anmäla ert bidrag till IT i vården-priset 2012.

Ni kan tävla i tre kategorier:

1) Juryns lilla pris – till bästa klinik, vårdcentral eller motsvarande.

2) Juryns stora pris – till bästa sjukhus, landsting eller region.

3) Årets nytänkare.

Vinnarna utses av en kvalificerad jury som i sin bedömning utgår från en modell som beskriver fem utvecklingssteg i sjukvårdens IT-användning – en mognadstrappa för IT i vården. På steg 1 sker exempelvis all dokumentation fortfarande i pappersjournal, på det femte steget kan all dokumentation följa patienten i varje steg i vårdkedjan.

Trappan omfattar sex olika områden:

1) Vård- och omsorgsdokumentation, samverkan och infrastrukturtjänster.

2) Informationstillgång för vårdgivare.

3 Informationstillgång för forskning, uppföljning och kvalitetssäkring.

4) E-tjänster för verksamheten.

5) E-tjänster för patienten.

6) Genomförda och implementerade IT-projekt de senaste fem åren.

Alla tävlande får först göra ett test som visar var verksamheten befinner sig på mognadstrappan.

Nomineringstiden för IT i vården-priset startade den 11 september och pågår fram till den 11 oktober. Anmälningsformuläret hittar ni här

Varje pristagare vinner ett utbildningsstipendium på 10 000 kronor och ett hederspris.

Bakom IT i vården-priset står Dagens Medicin och Computer Sweden och den gemensamma tidningen och sajten IT i vården. Priset har delats ut varje år ända sedan 1998. Det stöttas av Lif, Vinnova och Vårdalstiftelsen.