Sedan tidigare har Prevent, där arbetsgivare och fack samarbetar om arbetsmiljöfrågor, tagit fram en checklista för detaljhandeln. I avtalsrörelsen 2010 fattade Sveriges farmacevtförbund och arbetsgivarorganisationen Almega beslut om att ta fram en checklista som är specifikt utformad för apotek. I dag är även Farmaciförbundet delaktig i arbetsgruppen som tar fram checklistan.

– Vi har utgått från Prevents lista och arbetat om vad som ska vara med, säger Anders Karlsson, Almegas expert på arbetsmiljö.

Lena Jäger, ombudsman på Farmacevtförbundet, berättar att hon bland annat vill få med frågor som rör farmaceuters legitimationsansvar i listan.

– Och så vill vi särskilt lyfta fram den psykosociala arbetsmiljön, tillägger hon.

En del i arbetet har varit att ta bort frågor som är relevanta för annan detaljhandel, men inte för apotek.

Checklistan ska kunna användas till exempel när skyddsombud och chefer går igenom arbetsmiljön tillsammans.

Det är ännu inte klart när listan kommer att bli tillgänglig.

– Vi har tagit fram ett underlag som vi ska överlämna till Prevent så snart som möjligt, säger Anders Karlsson.