Av cirka 1400 yrkesverksamma apotekare och receptarier har 95 procent svarat att farmaceutiska tjänster som förbättrar förståelsen av läkemedelsanvändning borde utföras på apotek. Det visar en enkät som Sveriges farmacevtförbund har gjort tillsammans med Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

– Det som känns oerhört viktigt och positivt i det här sammanhanget är att se att det finns ett så otroligt stort stöd för kunskapstjänster bland farmaceuter, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges farmacevtförbund, till Dagens Apotek.

Det är framför allt farmaceuter som arbetar på apotek som har svarat på enkäten. Enligt Kristina Niemi ser de ett behov av att apoteken blir en tydligare del av hälso- och sjukvården. Även förbundet vill öka tillgängligheten till farmaceutisk expertis för patienter.

– Det krävs dock incitament för att införa farmaceutiska tjänster. Den erfarenhet vi har visar att det är viktigt att få till en ekonomisk ersättning från staten för att få till stånd ekonomiska tjänster, säger Kristina Niemi.

En majoritet, 77 procent, av dem som svarat på enkäten tycker att uppföljning av läkemedelsbehandling och enklare läkemedelsgenomgångar skulle innebära stora vinster för både patienter och samhället.

– Farmaceuter kan följa upp resultaten av läkemedelsbehandlingen och i ett tidigt stadium fånga upp eventuella läkemedelsrelaterade problem. Detta kan sedan ligga till grund för fortsatt dialog med förskrivaren, säger Kristina Niemi.

Förbundet ska nu analysera enkätresultaten närmare för att sedan ta ställning till vilken eller vilka typer av farmaceutiska tjänster som vore bäst att erbjuda.

– Det är viktigt att se vad farmaceuten som samhällets läkemedelsexpert ska erbjuda för patientnära tjänster på öppenvårdsapotek och vilka som behöver utföras mer vårdnära. Farmaceuter har ett stort arbetsfält och vi ser ett stort stöd bland farmaceuter för det här. Farmaceuter har kompetensen och kan bidra, säger Kristina Niemi.